Astrologická a transformační předpověď na březen a duben 2019

Napsal Martina Kabala (») 8. 3. v kategorii Astrologické a transformační předpovědi, přečteno: 195×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineem6b9040u-2_2.jpg

6. března se pomalá planeta Uran, uhnízdí na následujících šest let ve znamení Býka. Znamení Býka nás propojuje se Zemí, sází na vytvoření jistot a pocitu bezpečí, učí nás užívat si život všemi smysly. Vede nás k potřebě být užiteční, vnímat v životě krásu, něco vytvořit a objevit to, co má pro nás tu skutečnou hodnotu. Planeta Uran je planeta svobody a nezávislosti a energie Býka tento proces, kvůli potřebě jistoty a bezpečí, zpomaluje. Největší výzvou je v tomto období přijmout změnu. Bývá zde tendence nasadit všechny možné páky, aby ke změně nedošlo a tak můžeme čekat v mnoha oblastech našeho života jen pomalý růst nebo stagnaci. Budujeme-li pocit jistoty a bezpečí na potřebě vlastnit, strach ze ztráty jistot omezí náš růst. Je-li změna pro náš další růst nezbytná, bude vlivem Uranu docházet k náhlým událostem, které nás o tyto jistoty, pro něž nejsme ochotni změnu podstoupit, připraví.

Klíčové je v tomto období propojit se se Zemí. Se spojením přichází pocit důvěry, cítíme se v bezpečí, bez ohledu na to, co se děje. Pak není těžké svobodně tvořit a uctívat ty hodnoty, které jsou pro naši existenci skutečně důležité.  

Jakákoliv naše závislost na nezdravých jistotách bude v tomto období propírána ze všech stran. Uran v Býku vynáší na povrch strach ze závislosti na čemkoliv. Bývá to zastíráno zdůrazňováním nezávislosti. Projevuje se to tendencí říkat „to je jedno“, „mně na tom nezáleží“, „ já to nepotřebuji“. Neuvědomujeme-li si svou závislost a naši obranu vůči ní, vidíme ji u druhých a omlouváme ji, nebo odsuzujeme. Když si dovolíme svou závislost uvidět a přijmout, dochází k hlubokému osvobození se.

Od 10. února do 5. srpna vládne na nebi konjunkce Saturnu s Plutem ve znamení Kozoroha. Budeme konfrontováni se strachy, omezeními, pocity podřízenosti a bezmocí ve spojení s řádem, strukturou, autoritou, nebo naším kosterním systémem. Toto se nám děje v případě, že podléháme systému založenému na strachu a ovládání. Pozorujme, jak se se svými strachy a pocity omezování vypořádáváme. Cesta z toho vede skrze uvědomění si své vnitřní autority, která zodpovídá za naplnění našeho nejvyššího potenciálu tj. za schopnost být sám sebou. K tomu máme k dispozici svou vnitřní sílu, která nám dává schopnost tvořit svůj život. Jediný řád, který je hoden následování, je vesmírný řád lásky. Má dvě pravidla - dělat to, co cítíme v našem srdci, a přijímat to, co skrze tuto volbu přichází. Tím skrze lásku k sobě proudí láska k Zemi a celému Bytí.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU

Novoluní 6. března přináší energii Ryb, umocněnou konjunkcí s Neptunem, ohroženou iluzemi a přílišnými očekáváními kvadraturou s Jupiterem ve Střelci a podpořenou schopností zodpovědně konat díky sextilu se Saturnem v Kozorohu a Marsem v Býku. V následujícím lunárním cyklu se můžeme buď ztratit v iluzích, hledat iluzorní dokonalost a utápět se v pocitech nespravedlnosti. Nebo využijeme svou intuici a vhled, abychom něco hodnotného a užitečného vytvořili. To, kterou cestou se vydáme, souvisí s tím, zda jsme propojeni se Zemí. Odmítáme-li to pozemské pro jeho nedokonalost, naše neukotvenost zmítá našimi životy a ničí vše hmotné, což nás utvrzuje v nepřátelském postoji. Ctíme-li Zemi, jako odraz Nebe, pak se stává naším spojencem na cestě za dobrodružstvím života. Konjunkce Chirona na Merkur ukazuje, že se v této době budeme setkávat s informacemi, které nám mohou pomoci vyléčit naše iluze. Je však třeba rozlišovat, zda ona slova s námi vnitřně rezonují - pak jsou pro nás užitečná, a nebo nerezonují, a pak nemá cenu se jimi zabývat, nebo je následovat. Pravidelnost, řád, rituály se stávají kotvou v jinak těžko řiditelném světě emocí a pocitů.

 CO NÁS ČEKÁ V DUBNU

Novoluní z 5. dubna v Beranu, v kvadratuře na Saturn v Kozorohu a v trigonu na Jupiter ve Střelci ukazuje na dvě možnosti užití naší síly. Beran v nás rozdmýchává touhu prosadit si svou. Energie Berana se probouzí buď skrze intuici, která vydá pokyn k akci, a my ji uskutečníme, aniž se necháme zviklat vnějšími vlivy. Nebo se aktivuje, když před námi stojí překážka. Při této druhé variantě jsme nuceni bojovat se svými strachy a pocity omezení s cílem osvobodit se od nich, abychom mohli nastoupit svou vlastní cestu. Zde je třeba dát pozor na zacyklení. Když se zaměříme na boj, ten zavírá naše srdce a my jen těžko vycítíme, kdy je dobojováno. A tak místo bytí stále bojujeme.

Jak jsou na tom jednotlivá znamení

Beran

Berani, dochází k léčení vašeho způsobu sebeprosazení. Odpusťte druhým jejich přečiny vůči vám a odpustit sami sobě, co jste jim svým bojovným konáním způsobili. Vše to byly zkušenosti, které se po jejich přijetí mohou přetavit v hlubokou moudrost. Jen moudrý si dá velký pozor, aby neopakoval stejné chyby. Pozorujte, které impulzy ve vás probouzí potřebu jednat – zda vnitřní vedení, nebo strach.

 Býk

Býci, jděte si za tím, čeho si ceníte. Je vám přáno v jakýchkoliv aktivitách, které vedou k naplnění vašeho nejvyššího potenciálu. Nedaří-li se vám, jdete pravděpodobně cestou, která vám nepřísluší, nebo není něco v pořádku s vašimi hodnotami. Zkuste uvolnit přílišné lpění na svých představách, abyste byli schopni to, co má pro vás skutečnou cenu, uvidět.

 Blíženci

Blíženci, vaším nepřítelem jsou přílišná očekávání, iluze a potřeba dokonalosti. Přehodnoťte to, čemu věříte, jinak se setkáte se zklamáním druhými, nebo sami sebou. Nyní je vhodná doba na aktivity spojené se sdílením, výměnou a léčením své mužské síly a způsobu sebeprosazení. V březnu se setkáte s novými hodnotami, které vám přinesou svobodu a růst, v dubnu nezůstávejte zavření doma, vše ve spojení s učením, poznáváním a komunikací pro vás bude velkým zdrojem inspirace.

 Rak

Raci, vše ve spojení se Zemí, každodenností a konáním užitečných aktivit bude posilovat vaši jistotu a bezpečí a pomůže vám to cítit se na Zemi jako doma. Čím méně budete věnovat pozornost strachům a obavám, a čím více budete důvěřovat tomu, co přichází, tím snáze objevíte správný směr. Pokud podlehnete strachům, bude toto období plné překážek, pocitů omezování či bezmoci. Dařit se vám bude v oblastech pomoci druhým, v práci pro společnost, v léčení či v uměleckých směrech.

 Lev

Lvi, svou tvůrčí aktivitu můžete snadno propojit s léčením. Mnohdy léčíte jen tím, že druhé inspirujete sami sebou. Každodenní činnosti a rituály zde nejsou od toho, aby vás zastavily a otrávily, ale aby vás ukotvily a propojily se Zemí. Jen zvažte, co děláte proto, abyste ukázali druhým, že to zvládnete. A co děláte proto, že vám to dává hlubší smysl. To první eliminujte a zbude vám mnoho prostoru pro nové aktivity, které vás posunou na vaší cestě vpřed.

 Panna

Panny, daří se vám nacházet smysl v užitečnosti. Vaše pozornost se zaměřuje na zdokonalování těla a materiálního světa vůbec. Využívejte moderní technologie a alternativní směry. Možná není třeba lpět na starých postupech a přesvědčeních o správnosti toho či onoho přístupu. Řád a struktura vám poskytuje ochranu tím, že se máte o co opřít. Zpochybňujte vše původní a nenechte se přemoci strachem. Pochyby přináší pokrok.

 Váhy

Váhy, je čas rozšířit své obzory např. skrze cestování, vyšší vědění či zaměření se na hledání hlubšího smyslu života. Chopte se nových příležitostí, posunou vaše hranice ve vnímání toho, co je možné. Uznáváte-li jiný řád než ten vesmírný, dožene vás strach a pocit bezmoci. Necháte-li se tím trhnout, nebude pro vás jednoduché se z toho vymotat. Dejte si pozor na obranu, kterou si z pocitu strachu a bezmoci vytvoříte. Obvykle má podobu krunýře, kterým nepronikne nic. Zpochybňujte svá přesvědčení, zpochybňujte své strachy, zpochybňujte své pocity nedostatečnosti. Uvědomte si, že pravým vesmírným řádem je láska. Láska nesoudí, nehodnotí a netrestá.

 Štír

Štíři, teď se ukáže, na čem lpíte. Čím více to budete chtít mít pod kontrolou, tím rychleji to od vás uteče. Zkuste se na to podívat s nadhledem a přijímat to jako očistný proces. Na uvolněné místo vstoupí to, co k vám patří. Veškerá energie, kterou jste věnovali kontrole a snaze udržet to staré, vám bude k dispozici na tvoření nových struktur, které vám v konečném důsledku přinesou pocit radosti a naplnění. Naslouchejte své intuici a věnujte se aktivitám ve spojení s uměním, léčením a s pomocí druhým.

 Střelec

Střelci, jděte si za tím, čemu věříte, otevřete se novým příležitostem a možnostem, neboť tam se skrývají dveře k vašemu růstu. Jakékoliv aktivity, které posílí vaši důvěru v sebe, ve svou schopnost konat, jsou vítány. Jediné, co vás může od vaší spanilé jízdy odradit, je iluze o vás, nebo o světě, kterou v sobě stále živíte. Střelec má propojit pozemské s nadpozemským, ne s jedním proti druhému bojovat.

 Kozoroh

Kozorozi, otevírají se vám nové, netradiční cesty pro dosažení výdělku, nebo možnosti, jak být užiteční. Jen je třeba nenechat se omezit strachem, pocity zodpovědnosti, vnějšími požadavky, nebo navyklými strukturami, ale jít si za tím, co vás naplňuje radostí. Svou sílu máte užívat na udržení a obnovu struktur, které vám slouží, nikoliv na kontrolu všech a všeho, za co cítíte zodpovědnost. Dejte na svou intuici, pokud se odvážíte vystoupit ze struktury svých jistot, objevíte nový svět.

 Vodnář

Vodnáři, podívejte se zblízka na všechno, o čem říkáte, že je vám to jedno, nebo že to nepotřebujete. Zkuste si dovolit lpění, připusťte možnou závislost, uvolníte tak svou energii, kterou spotřebujete na snahu udržet všechny tyto věci a lidi od těla ze strachu, že byste na nich mohli být závislí. Možná si tím uvědomíte, že od sebe zbytečně odháníte to, co k vám v tuto chvíli přirozeně patří. Otevřete se novým příležitostem, posunou vaše hranice a budou zdrojem hojnosti a růstu.

 Ryby

Ryby, stále vám hrozí riziko velkých iluzí a idealizací, kvůli nimž zažijete mnohá zklamání. Je pro vás naprosto klíčové propojení se Zemí. Vrhněte se na vytváření něčeho užitečného, vneste do svých životů rituály, tvořte z hmoty, objevujte nové hodnoty a krásu, která naplní vaše smysly. Zvažte, o co se opíráte. Cokoliv, co nevychází z vašeho středu, je dočasné. Čím pevněji jste spojeni se Zemí, tím výš může váš duch stoupat, aniž by vás to smetlo.

 Martina Kabala

Předpověď vyšla v časopise JógaDnes březen-duben 2019

Martina Kabala

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devět a tři